Kleine Steeg Sittard

Ambitie voor Kleine Steeg

Op 27 juni 2022 heeft het college het ambitiedocument Steegpark vastgesteld. Bij het opstellen van het ambitiedocument is gesproken met omwonenden en andere belangstellenden over hun wensen en ideeën voor deze wijk. Naast ambities op het gebied van wonen, duurzaamheid en een groene leefomgeving, is er ook aandacht voor gezondheid en veiligheid. Lees hier het Ambitiedocument Steegpark.

Sindsdien hebben we onderzocht of we van deze ‘stenen’ kantoor- en schoollocatie een nieuwe woonwijk in het groen kunnen maken. Met verschillende woningtypes voor verschillende doelgroepen, duurzaam gebouwd en met aandacht voor klimaat en natuur. Onze bevindingen zijn verwerkt in een concept stedenbouwkundig ontwerp. Dit laat zien hoe we het gebied willen inrichten en hoe dat eruit kan zien.

Het concept stedenbouwkundig ontwerp is op maandag 18 maart 2024 aan omwonenden en andere belangstellende gepresenteerd. Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen over het plan. Ook was er ruimte om mee te denken over de inrichting van het openbaar gebied en thema’s als bebouwing en duurzaamheid. De opgehaalde ideeën en suggesties worden gebruikt om het conceptontwerp verder uit te werken. Het streven is om het definitief stedenbouwkundig ontwerp aan het eind van dit jaar te laten vaststellen door het college. Via deze website houden we u op de hoogte.

Bekijk het concept ontwerp stedenbouwkundig ontwerp hier

Het verslag van de bijeenkomst van 18 maart 2024 vindt u hier.

0 bestanden geselecteerd: 

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen