Petrusschool Sittard

Petrusschool Sittard

In 2021 hebben inwoners, ondernemers en partners samen de Toekomstvisie 2030 van Sittard-Geleen gelanceerd. Hierin is de ambitie uitgesproken om samen vorm te geven aan het historisch stadscentrum van Sittard, waar toerisme, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden. Hierover zijn verschillende inwoners, organisaties en bedrijven samen in gesprek.

De herontwikkeling van de Petrusschool en de aangrenzende monumentale panden aan het Kloosterplein (het Huis Van Wessem en het Jochem Erenshoes, inclusief de gymzaal, de tuinen en de stadsmuur) ligt mooi in lijn met deze ambitie voor het stadscentrum. Dit uniek stukje Sittard heeft alles in zich om in een combinatie van maatschappelijke, creatieve en publieke functies, cultuur en een passend woonprogramma een impuls te geven aan het centrum. Met behoud en opwaardering van het monumentale karakter.

Ambitie

Wij hanteren voor deze herontwikkeling een ambitiedocument, dat kaders bevat voor de toekomstige invulling van de plek. De conceptversie van dit document is in het voorjaar met meer dan honderd belangstellenden besproken tijdens verschillende inloopmomenten in de Petrusschool. Aan de hand van opgehaalde ideeën en reacties is het concept ambitiedocument verder aangevuld en aangeboden aan het college. Het college heeft het ambitiedocument in juni vastgesteld. Sindsdien onderzoeken we ook weer samen met partners of deze ambitie haalbaar is.

Ook experimenteren we met een aantal maatschappelijke functies in de Petrusschool. Zo zijn De Breakfast Club en Het Laagland er al als tijdelijke invulling.

Lees meer over onze ambitie.

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen