Omgevingsvisie

Denkt u mee over de omgevingsvisie? 

Sittard-Geleen wil een veerkrachtige gemeente zijn, met een prettige omgeving om in te wonen, werken, leren en ontspannen. Nu en in de toekomst. Daarvoor spelen we constant in op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat over klimaat, wonen, energie en milieu.

Als gemeente dragen we een steentje bij aan die prettige leefomgeving, bijvoorbeeld door onze omgevingsvisie te vernieuwen. Daarin staat welke ontwikkelingen we de komende jaren willen stimuleren. Om zo onze stadscentra, de dorpen, de wijken, de bedrijventerreinen en het buitengebied te verbeteren. De omgevingsvisie is de basis voor omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen), en helpt bij het beoordelen van initiatieven van inwoners en ondernemers die niet in het omgevingsplan passen.

Aan de ontwikkeling van onze gemeente werken we samen met u.

Tussen 15 februari en 14 maart 2024 hebben heel veel inwoners, organisaties en ondernemers actief meegedacht over de keuzes die wij als gemeente maken. Keuzes over hoe we de komende jaren onze leefomgeving willen inrichten. Keuzes over wat er op bepaalde plekken wel, óf juist niet (meer) kan. We zijn erg blij met de vele reacties die we hebben ontvangen! 

De Omgevingsvisie uitgelegd in twee minuten

 Getekende omgeving Sittard-Geleen met skyline op de achtergrond

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen