Proeftuin Zeeheldenbuurt

Proeftuin Zeeheldenbuurt

Hoe ziet de toekomst van de Zeeheldenbuurt eruit? Daarover zijn we samen met de bewoners en partners in de buurt in gesprek. Op straat, aan de keukentafel en tijdens diverse workshops.

Samen kijken we hoe we de wijk anders kunnen inrichten: komt er meer ruimte voor groene perken of parkjes of voor plekken waar kinderen kunnen spelen? Hoe kunnen we de wijk veiliger maken? Maar vooral: hoe kunnen we sámen van de Zeeheldenbuurt een fijne en aantrekkelijke plek maken om te wonen?

Wonen in een proeftuin: 
De Zeeheldenbuurt is een proeftuin voor slimme nieuwe dingen. Samen gaan we aan de slag om de buurt aan te passen aan deze tijd. 

We zijn gestart met 3 onderwerpen:

  • Slimme Stad, dat zijn bijvoorbeeld slimme afvalbakken. Daarmee maken we de buurt een stukje schoner;
  • Meedoen, Iedereen kan meedoen in de buurt. 
  • Aanpassen aan het klimaat, dat aan het veranderen is. Daarvoor zijn nieuwe oplossingen nodig. 

Doe mee Cafés:
Tijdens de Doe mee Cafés kun je ook mee doen en meepraten over jouw buurt. We werken aan het ontwikkelen van plekken om elkaar te ontmoeten, zoals het sporttoestel in het 'Kaolepark' en de herinrichting van de 4 klimaat robuuste straten. 

Wat hebben we al gedaan?

In februari is een sporttoestel in het 'Kaolepark' geplaatst. Het idee voor het sporttoestel voor jongeren kwam van bewoners uit de buurt. Bij de introductie van het sporttoestel is eind februari een 2-daagse sportsessie gehouden waar verschillende groepen inwoners van gebruikt hebben gemaakt.

In 2023 is er een 2-daags ontmoetingsevenement in het ‘Kaolepark’ georganiseerd waarbij u als inwoner o.a. heeft kunnen stemmen op een te plaatsen sporttoestel. Is er een landelijk netwerk van de Future City Foundation op bezoek geweest om inspiratie te halen uit alle lopende initiatieven die er in de proeftuin zijn uitgevoerd of waar nog aan wordt gewerkt en hebben studenten van Fontys Hogeschool een Hackathon georganiseerd om te komen tot nieuwe innovatieve ideeën die aansluiten bij de ambities van de proeftuin Zeeheldenbuurt.

Daarnaast hebben we met elkaar een proef gedaan met het opsporen van zwerfafval ligt in de Zeeheldenbuurt. Dat deden we met een rijdende camera. Wil je hier meer over weten. 
Klik hier op de link om er meer over te lezen. 

Wilt u meehelpen om zwerfafval op te ruimen als u bijvoorbeeld gaat wandelen, om zo uw buurt schoner te houden?

De gemeente heeft prikkers en afvalzakken voor u. Als u interesse heeft kunt u mailen naar 
zeeheldenbuurt@sittard-geleen.nl

Wist u dat u bij de gemeente gratis 2 uren een aanhangwagen kunt lenen om naar het milieupark te gaan? We hebben ook een elektrische bakfiets, geschikt voor bewoners die geen auto hebben.
Klik hier

Wilt u iets melden bij de gemeente? Over bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, een volle prullenbak of een speeltoestel dat kapot is? Dit kan via de Fixi app of via de 
gemeentelijke website

Kaart projectgebied Zeeheldenbuurt

Kaart Zeeheldenbuurt

 

 

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen