Wilhelminastraat en Engelenkampstraat, Sittard

Eerste informatieavond project 'Nieuwe inrichting Wilhelminastraat-Engelenkampstraat'

09-06-2023 0 reacties

In het project 'Nieuwe inrichting Wilhelminastraat-Engelenkampstraat' worden de weg, de stoepen en een deel van het riool vernieuwd. Dat is hard nodig. Ook krijgt de Wilhelminastraat en de Engelenkampstraat een nieuwe inrichting met veilige plekken om de weg over te steken én betere fietspaden.

Het projectteam heeft twee informatieavonden voor de bewoners georganiseerd en één avond voor de ondernemers.

Eerste bijeenkomst voor bewoners

Op donderdag 11 mei spraken wij als eerste met de bewoners van de Wilhelminastraat. Er was een grote opkomst. Dank daarvoor!

Tweede en derde bijeenkomst

Op maandag 22 mei spraken wij met de bewoners van de Engelenkampstraat. Op dinsdag 30 mei, waren de ondernemers van de Wilhelminastraat en Engelenkampstraat aan de beurt.

Aandachtspunten

Dit zijn de aandachtspunten van de bewoners en de ondernemers van de drie bijeenkomsten:

Verkeer, problemen en knelpunten:

 • hoge snelheid, filevorming en erg veel autoverkeer;
 • vrachtwagens rond het kruispunt met de Parklaan veroorzaken overlast en trillingen;
 • er is door het vele autoverkeer behoefte aan gebieden met mínder verkeer (verkeersluwe gebieden).

Veiligheid van het verkeer:

 • hoge snelheid, te weinig maatregelen die de snelheid kunnen afremmen;
 • er is behoefte aan een plan om het verkeer beter door Sittard heen te leiden;
 • ook tussen de Parklaan, De Wieër en de Sjiefbaan moet het verkeer anders en beter geleid worden;
 • als mogelijke oplossingen worden het vermijden van zwaar verkeer en het handhaven van de snelheid genoemd.

Onderhoud en infrastructuur:

 • diverse problemen over onderhoud worden genoemd, zoals verzakkingen in het asfalt die voor trillingen zorgen en verstopte putten;
 • de bomen moeten beter onderhouden worden en dood hout moet weg gehaald worden;
 • kabels en leidingen moeten zo slim mogelijk worden vernieuwd en, als dat mogelijk is, samen in één kanaal gelegd worden;
 • er is behoefte aan betere verlichting en, als dat mogelijk is, asfalt dat het geluid dempt.

Specifieke locaties en maatregelen:

 • de bushalte en de plekken om over te steken, voor zowel fietsers als voetgangers, hebben extra aandacht nodig.
 • verkeerslichten moeten op elkaar worden afgestemd, misschien kan een rotonde gemaakt worden;
 • er is geluidsoverlast: er wordt gevraagd om fijnstof en geluid te meten en daarvoor beperkende maatregelen te nemen.

Bereikbaarheid en parkeren:

 • de stoepen en de knoppen bij de verkeerslichten moeten beter afgestemd worden op gehandicapten;
 • plaatsen om te parkeren houden zoals ze nu zijn en laadpalen plaatsen;
 • betere informatie geven aan bezoekers van het centrum over beschikbare plaatsen om te parkeren, bijvoorbeeld die bij het Hub Dassenplein.

Hoe nu verder?

Voordat we starten met een ontwerp halen wij altijd eerst informatie op bij omwonenden en ondernemers. Dit noemen we beginspraak. Tijdens de drie bijeenkomsten zijn de aandachtspunten van de bewoners en de ondernemers genoteerd. Deze aandachtspunten worden, waar mogelijk, meegenomen in het eerste ontwerp. Daarna gaan we aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen. Het eerste ontwerp leggen wij tijdens de volgende bijeenkomst voor aan de inwoners en de ondernemers. Zij mogen er dan op reageren.

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen