Het proces

Aan de ontwikkeling van onze gemeente werken we samen met u.

We werken in vier stappen naar de nieuwe omgevingsvisie toe. De eerste drie stappen zijn inmiddels afgerond. We werken nu aan stap 4. Met behulp van alle reacties die we ontvingen op de concept omgevingsvisie, werken we nu aan de definitieve versie van de omgevingsvisie.

Stap 1: Doelen van de omgevingsvisie

Het werk aan de nieuwe omgevingsvisie begon met het stellen van doelen. Vertrekpunt hierin was de Toekomstvisie 2030. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en ook onze raad en bijvoorbeeld buurgemeenten hebben we het gesprek gevoerd over onze doelen op ecologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Deze doelen waren het startpunt voor de keuzes die we willen maken over onze leefomgeving. Deze doelen zijn in december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer informatie:

Toekomstvisie 2030 

Doelen van de omgevingsvisie 

Stap 2: Foto van de Leefomgeving en Toekomstbeelden

Het afgelopen jaar is een Foto van de Leefomgeving gemaakt. Hierin beschrijven we de feiten (hoe ziet Sittard-Geleen eruit in 2023), welke trends en ontwikkelingen de komende jaren op ons afkomen én welke keuzes dat vraagt. Dit geeft ons een goed beeld van de vraagstukken die we de komende jaren hebben in de leefomgeving.

Ook hebben we op basis van de doelen uit stap 1 drie mogelijke toekomstbeelden opgesteld. Ook dit deden we in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en met onze raad. Door toekomstbeelden te maken hebben we gezamenlijk verkend hoe we op verschillende manieren kunnen werken aan de vraagstukken die op ons af komen. Het resultaat bestaat uit drie toekomstbeelden, drie scenario’s, met verschillende mogelijke oplossingen. Eén toekomstbeeld is gemaakt met een ecologische bril, de tweede met een economische bril, en de derde met een sociaal-maatschappelijke bril.

Door de mogelijke oplossingen letterlijk op de kaart te zetten zien we ze in samenhang. Soms versterken die mogelijkheden elkaar. Op andere plekken zitten mogelijkheden elkaar juist in de weg. Dan zijn er dus keuzes nodig.

Met de toekomstbeelden zijn nog geen keuzes gemaakt. Ze vormen de basis om opnieuw in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en organisaties over de keuzes die we moeten maken, om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie.

Meer informatie:

Foto van de Leefomgeving

Toekomstbeelden 

Factsheets omgevingsvisie 

Stap 3: In gesprek over de omgevingsvisie

Vanuit de inzichten uit de eerdere stappen stelden we als gemeente een concept omgevingsvisie op. Tussen 15 februari en 14 maart 2024 hebben heel veel inwoners, organisaties en ondernemers actief hierover meegedacht. Met behulp van alle reacties die we ontvingen op de concept omgevingsvisie, stellen we een ontwerp omgevingsvisie op.

Meer informatie:

Concept omgevingsvisie

Stap 4: Definitieve omgevingsvisie

De ontwerp omgevingsvisie wordt in de zomer van 2024 ter inzage gelegd. Hierna kunt u hier via www.overheid.nl formeel een inspraakreactie op geven. In het voorjaar van 2025 wordt de definitieve omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen