Kleine Steeg Sittard

Presentatie concept stedenbouwkundig ontwerp

Beheerder Metsittardgeleen 19-03-2024 193 keer bekeken

Maandag 18 maart 2024 presenteerden wij het concept stedenbouwkundig ontwerp voor Kleine Steeg aan omwonenden en andere belangstellenden. Dat gebeurde tijdens een informatiebijeenkomst in Odasingel90 .

Op 27 juni 2022 heeft het college het ambitiedocument Steegpark vastgesteld. Bij het opstellen van het ambitiedocument is gesproken met omwonenden en andere belangstellenden over hun wensen en ideeën voor deze wijk. Sindsdien hebben we onderzocht hoe we het gebied willen inrichten en hoe dat eruit kan zien. Onze bevindingen zijn verwerkt in het concept stedenbouwkundig ontwerp. 

Dit is op maandag 18 maart 2024 tijdens een informatiebijeenkomst in Odasingel90 gepresenteerd aan omwonenden en andere belangstellenden. Tijdens de avond was er ruimte om vragen te stellen en mee te denken over de inrichting van het openbaar gebied en thema’s als bebouwing en duurzaamheid. De bijeenkomst werd bezocht door ruim veertig mensen. Aangedragen aandachtspunten en suggesties gingen onder meer over thema’s als parkeren, geluid, de woningtypes en het aantal bouwlagen en aandacht voor een prettige, lichte en veilige leefomgeving met ruimte voor groen en ontmoeting.

De opgehaalde ideeën en suggesties worden gebruikt om het conceptontwerp verder uit te werken. Het streven is om het definitief stedenbouwkundig ontwerp aan het eind van dit jaar te laten vaststellen door het college. Via deze website houden we u op de hoogte.

Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dit wordt begin april op deze website gepubliceerd,

Bekijk hier het concept stedenbouwkundig ontwerp. Het is niet meer mogelijk om hierop te reageren.

 

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen