Ontwikkelpad Sittard West

In een ontwikkelpad concentreren zich bestaande en nieuwe kansrijke ontwikkelingen. Van reeds bestaande voorzieningen in de wijk, initiatieven, tot in ontwikkeling zijnde projecten.

De Toekomstvisie 2030 geeft richting om verder te bouwen aan deze dynamische wijk. Zo streeft Sittard West ernaar een slimme wijk te worden, met een open onderwijs- en kennislandschap, waar jong en oud een leven lang kunnen leren, ontwikkelen en werken. Ook loopt de wijk voorop met experimenten voor nieuwe vormen van wonen en samenleven. 

Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030

De Toekomstvisie 2030 is van de samenleving. Mensen die hier wonen en werken hebben samen het perspectief voor Sittard-Geleen ontwikkeld. Dit is gebeurd via gesprekken, bijeenkomsten en bezoeken aan verschillende plekken in de stad. Zo is een beeld ontstaan van de gewenste toekomst. De Toekomstvisie laat zien hoe we in 2030 het liefste wonen, werken, leren en ontspannen.
MEER over de Toekomstvisie 2030

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen