Sportakkoord Sittard-Geleen

Thema's uit het Sportakkoord

Het Sportakkoord Sittard-Geleen is tot stand gekomen met inbreng van verenigingen, sportaanbieders, organisaties in de zorg, het onderwijs en betrokken inwoners. De opgehaalde informatie is verzameld en vertaald naar een aantal thema’s.

Aan ieder thema is een werkgroep gekoppeld die met concrete acties aan de slag gaat om sport en bewegen voor iedere inwoner van Sittard-Geleen leuk en toegankelijk te houden.

Thema 1. Sportief opgroeien

Opgroeien in een omgeving waarin sport en bewegen vanzelfsprekend is, is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor een actief en gezond leven. Aandachtspunten binnen dit thema zijn sport en bewegen in en rondom school, talentontwikkeling en de samenwerking tussen onderwijs en sportaanbieders.

Thema 2. Duurzame sport- en beweegaanbieders

Verenigingen staan voor steeds complexere uitdagingen als het gaat om het vinden en binden van vrijwilligers en het organiseren van de wekelijkse trainingen en wedstrijden. Om verenigingen hierbij te helpen werken partners binnen dit thema samen aan het bouwen van toekomstbestendige verenigingen, door in te spelen op veranderende behoeften van leden en sporters en door accommodaties en de openbare ruimte zo handig mogelijk te gebruiken.

Thema 3. Iedereen doet mee

Voor kwetsbare groepen is het soms lastig om zelf de weg te vinden naar sport- en beweegactiviteiten. Om dit te veranderen, werken partners samen aan de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen en aan het stimuleren van mensen die nu nog niet actief sporten en bewegen.

Thema 4. Sport verbindt

Om het aanwezige aanbod en het belang van een actieve leefstijl onder de aandacht te brengen, zijn communicatie en samenwerking ontzettend belangrijk. Partners werken binnen dit thema samen om nog meer mensen te bereiken en enthousiasmeren en daarmee een gezonde, actieve leefstijl te bevorderen.

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen