Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

In het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht werkt de gemeente samen met Kindcentrum De Kingbeek (Stichting Kindante), Handj in Handj, Sportstichting Sittard-Geleen, voetbalvereniging SV Argo en tennisclub TC Bicht ’14 aan een centrale onderwijs- en sportvoorziening. Met de realisatie van de unilocatie is iets meer dan dertien miljoen euro gemoeid.

Naast een kindcentrum (basisschool, peuter- en buitenschoolse opvang) biedt de unilocatie onderdak aan eigentijdse sportvoorzieningen: voetbal- en tennisvelden, een gymzaal, kleedlokalen en een kantine. De beschikbare voorzieningen worden door zowel het onderwijs als de sportverenigingen gebruikt. Zo kunnen kinderen van het kindcentrum (0-13 jaar) tijdens en buiten schooltijden bijvoorbeeld gebruikmaken van de sportvelden en tennismuur. En kunnen schoolruimtes worden gebruikt voor vergaderingen van de sportverenigingen.

Door de centrale ligging van de unilocatie blijven de onderwijs- en sportvoorzieningen goed bereikbaar voor de inwoners van Grevenbicht en Obbicht. Daarmee wordt een belangrijke randvoorwaarde ingevuld om de school en de sportverenigingen in stand te houden. Dit voorkomt een terugloop van het voorzieningenniveau, wat de leefbaarheid en vitaliteit van beide dorpen ten goede komt. Ook zorgt de concentratie van deze voorzieningen ervoor dat school- en sportroutes veiliger worden gemaakt en er minder verkeersstromen nodig zijn.

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen